Συνεργάτες


Συνεργάτες


Ο Όμιλός μας αναπτύσσει, οργανώνει και κατασκευάζει μεγάλα Έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά από άδεια από το Ελληνικό κράτος και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εξοπλισμού.