Προφίλ Εταιρειών


Προφίλ Εταιρειών


Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Συγκεκριμένα , ασχολούμαστε ενεργά με την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε προς δική μας εκμετάλλευση είτε προς εκμετάλλευση από τρίτους.

Επιπλέον ο όμιλος λειτουργεί ως σύμβουλος ανάπτυξης όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλες Ελληνικές και ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά για τις ΑΠΕ.