Βιομάζα


Βιομάζα


Ο όρος βιομάζα αντιστοιχεί στην ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση, περιλαμβάνοντας οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, βιομάζα θεωρούνται τα φυτικά και δασικά υπολείμματα, τα ζωικά απόβλητα, καθώς επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα ης βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων.

Η βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λπ.) καθώς και για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων.

Ο όμιλός μας, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση και εμπειρία σε όλο το φάσμα των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει δραστηριοποιηθεί και στην εκμετάλλευση και της βιομάζας για την παραγωγή ενέργεια κατά τη διάρκεια των ετών της λειτουργίας του.