Δραστηριότητες


Δραστηριότητες


Οι τομείς Ανανεώσιμης Ενέργειας στους οποίους δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής ο όμιλος, είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού από:


Αιολικά Πάρκα

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Τα αιολικά πάρκα, πρόκειται για έργα που αφορούν την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της χώρας μας, η οποία γίνεται εφικτή μέσω των ανεμογεννητριών.
Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία βασίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται σε δύο στάδια.
Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με το τόσο πλούσιο ηλιακό δυναμικό που διαθέτει , η ηλιακή ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του ενεργειακού προφίλ της. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είναι μία από τις βασικότερες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται κυρίως μέσα από την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (μικρής κλίμακας) αλλά και γήπεδα (ευρείας κλίμακας).
Βιομάζα

Ο όρος βιομάζα αντιστοιχεί στην ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση, περιλαμβάνοντας οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, βιομάζα θεωρούνται τα φυτικά και δασικά υπολείμματα, τα ζωικά απόβλητα, καθώς επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα ης βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων.