Αρχική

Επενδύουμε στην Καθαρή Ενέργεια!


Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Συγκεκριμένα , ασχολούμαστε ενεργά με την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε προς δική μας εκμετάλλευση είτε προς εκμετάλλευση από τρίτους.

περισσότερα


Τα Έργα μας …


Ο όμιλός μας δραστηριοποιείται στην αδειοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Το φάσμα των δραστηριοτήτων μας αποτελείται από σύνθετα έργα μεγάλης έκτασης που αξιοποιούν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους της εκάστοτε περιοχής, όπως τον άνεμο, το νερό, τον ήλιο. Για την ανάπτυξή και την κατασκευή τους βασιζόμαστε στις αξιόπιστες μελέτες των έμπειρων μηχανικών μας, στην τεχνογνωσία του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού μας καθώς και στη συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οίκους εξοπλισμού της παγκόσμιας αγοράς.